Kattmumier visade sig inte innehålla några hemligheter

Många saknade hela djur och flera saknade djur alls.