Se Kanyes fasad brytas i en halv sekund

Ler i en halv sekund, innan han får syn på en kamera.