Båtfolket - miljöbovar eller slagpåsar?

Är kraven på båtägare överdrivna? Vi har diskussion om kraven är alldeles för hårda.