Händelsen på scenen som blev för mycket

”Det var rätt att lämna in en protest”