Europeiska rådet: Sluta klassificera människor som man och kvinna

Intersexuella barn ska inte tvingas normaliserade operationer, utan ska få bestämma kön själva.