Är du en morgon eller kvällsmänniska? Genetiken bestämmer!

Forskning visar att det är något man ärver.