Sju dagar kvar att leva

Carina har skrivit bok om dödsstraffet, och den upplevelse hon hade med fången Vaughn Ross.