Här spårar löparna ur

...men loppet fortsätter som om inget hänt