Tågstopp i Skåne

Tågen står stilla mellan Helsingborg och Kristianstad.