Detaljen i kyssbilden väcker starka känslor

”Det var mycket prat om den här vigseln”