Sökande efter båten fortsätter

Polisen l leder utredningen kring den förlista båten