LISTA: Det här snor vi oftast från hotellrum

Gör du som alla andra – vad snor du helst?