Schlagerkoll med Tobbe & Trus

Gäster: Ralf Gyllenhammar, Susie Päivärinta och Jan Johansen.