Darth Vader populärare än presidentkandidaterna.

Är presidentkandidaterna populärare än skräckikonerna?