Mardrömskrasch – bilen klyvs på mitten

Livsfarliga kraschen i nästan 500 km/h