Accepterade vad - klarade av klassikern som blind

Walter tog sig från San Fransisco - för att som blind fullfölja klassikern.