Värsta konstkuppen i Hollands historia

Nu släpper polisen övervakningsfilmen