Var kommer den mystiska handen ifrån?

Skräcken sprids efter upptäckten – tros ha med jordbävning att göra.