Omöjliga uppgiften i spöregnet

Supportern har stora problem – kan någon hjälpa honom?