Bli lugn av musik - med heavy metal

Ny studie visar att Heavy Metal har lugnande effekt.