”Det finns en gräns för hur länge man orkar”

Rossana Dinamarca om att utsättas för sexuella trakasserier och hot.