Tre dog när flygplan störtade i hus

Flygplanet störtade in i ett hus sydväst om Boston i USA