”Myggplågan värre än någonsin”

Försäljningen av myggmedel har ökat med över 5000 procent