Löfvens hemliga middag med näringslivstopparna

Stefan Löfven samlade Jacob Wallenberg och gräddan av det svenska näringslivet för en intim middag i Sagerska huset – för att reda ut de problem som Saudikrisen skapat.