Så vill säpo övervaka sociala medier

Samtal om IS-rekryteringen i Sverige med Sahlin, Ygeman och säpochefen Anders Thornberg