Borgs hästsvans på väg tillbaka

Mellin, Torehammar och Appelquist hissar och dissar från Almedalen