”Jag skämdes för mitt ursprung”

Kissie: Därför har jag inte velat prata om det i bloggen