Dansk sexreklam får stor uppmärksamhet

Har vårt grannland gått för långt?