Se reaktionerna när de äter världens starkaste korv

Här äter de korven – som till och med ska vara starkare än harakirikorv