Här ställs Mattias Karlsson mot väggen av Aftonbladet

Se hela utfrågningen av Mattias Karlsson (SD)