Debatt: När byggs bostäderna – som folk har råd att bo i?

Bostadskrisen är mer akut än vad som tidigare befarats.
Till 2025 behöver Sverige över 700.000 nya bostäder enligt Boverkets beräkningar. Det är en ökning med mer än 100.000 jämfört med den tidigare prognosen som gjordes i mars.