Utsätter sig för livsfara på flygfältet

Klarar sig precis