Kritikstorm mot Gardells sextweets

Rätt eller fel av Gardell och Levengood?