Berlusconi döms - igen

Men behöver inte skaka galler den här gången heller