19 000 studentlägenheter saknas till höstterminen

Idag kommer antagningsbeskeden till högskolorna