Första fria valet i Burma på 25 år

“Vi tar tempen på demokratin i Burma”