Messi gläds åt den nya påven...

...och Laul visar på blottor inom fotbollskunskap