Så går du över vägen – djuret visar exemplariskt

Från barnsben lär vi oss hur vi ska gå över vägen och det är inte bara vi människor som kan