Björnarna slåss mitt i villaområdet

Grannarna blev vittne till händelsen