Märkliga händelsen – Varför slutar han?

Åker på en tunnel – sedan händer något mycket ovanligt