"Ingen koll alls"

Johan Blomberg om kommande motstånd