"Ett barn ska få leva till fullo"

Berörda samlades vid mordplatsen