Chocken: ”Du måste amputera”

Sjuka förvandlingen till ”mänsklig Hulken”