Mc-förare hämtades med ambulanshelikopter

Klarade sig utan allvarliga skador