Björnungar fast i soptunna

Se när de räddas på ett briljant sätt