Den hysteriska killingen skuttar omkull kompisarna

Buttermilk skuttar över allt som rör sig