Landningen som du inte vill vara med om

Stormvindarna tar tag i flygplanet strax före landningen på Schiphol i Amsterdam.