De lever på jakt och fiske i skogen

De lämnade samhället för ett liv utanför ramarna