JTR: "Det är mycket statoilkorv och fisar i bussen"

Killtrion avslöjar: "Vi sover alltid tillsammans"