Därför utsätter hon sig för livsfarliga metoden

Konstnären: Det är livshotande för mina lungor